STAVBA SVÉPOMOCÍ

  • rozdělení stavby na jednotlivé technologické celky (řemesla)
  • transparentní poptávková řízení na dodavatele těchto celků
  • zajištění cenově výhodného stavebního materiálu
  • organizace a vzájemná koordinace stavebních řemesel
  • kompletace dokladů potřebných ke kolaudaci
  • konzultace, poradenství
DALŠÍ SLUŽBY

  • zajištění všech stupňů projektové dokumentace
  • inženýrská činnost (projednání projektu s úřady, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení apod.)
  • zajištění technického dozoru stavebníka
  • zajištění koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.